Informace o ukončení odkupů kreditů v reklamním systému iReklamamenu
úvod
vstup pro klienty
registrace klienta
pravidla
kdo podváděl?
ikonka ireklamy
informace, nápověda
novinky a změny
celkové statistiky
info pro zadavatele
přehled serverů
Nabízíme nový způsob výdělku: provizní systém z objednávek webhostingu
více informací

Pravidla používání služby iReklama a ustanovení provozovatele

Následující pravidla vstupují v platnost dne 27.března 2002.

Tato pravidla využívání reklamního systému iReklama jsou závazné v plném znění pro všechny registrované uživatele (dále jen klienti). Výjimky může po dohodě udělovat pouze správce služby. Jakékoliv změny v podmínkách jsou vždy předem oznamovány uživatelům služby prostřednictvím e-mailu. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění.

1. Základní ustanovení

 1. Při porušení podmínek má provozovatel právo na zastavení kampaní či reklamních ploch či jejich odstranění, zablokování klientova uživatelského účtu či jeho odstranění, smazání kreditů, které byly získány v souvislosti s porušením podmínek, či odmítnout odkoupit kredity, u nichž je podezření na jejich pochybné získání. Odstraněním kampaně, sekce, serveru či účtu přijde klient i o své zbývající kredity bez možnosti náhrady.
   
 2. Klienti s těmito podmínkami plně souhlasí a nesou za jejich porušení plnou zodpovědnost tím, že se zaregistrovali a jsou členy tohoto systému.
   
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kampaň, sekci, server či celý uživatelský účet bez nutnosti uvedení důvodů.
   
 4. Rozhodnutí o porušení podmínek závisí výhradně na provozovateli
   
 5. Klient v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami anebo právním řádem provozovateli serveru nebo jiným uživatelům serveru anebo třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

2. Klient a registrace

 1. Klient ručí za správnost a úplnost údajů, uvedených v registraci. Zároveň je klient povinen všechny změny ihned aktualizovat.
   
 2. Pokud klient neaktivuje svůj účet prvním přihlášením po registraci, bude jeho účet po uplynutí doby 1 hodina odstraněn.
   
 3. Pokud klient měsíc po registraci nezačne využívat služby iReklama či ji již velmi dlouho nevyužil (1 rok), bude jeho účet odstraněn. Využíváním služby se rozumí zřízení alespoň jednoho serveru a sekce či zadání alespoň jedné kampaně.

3. Kampaně

 1. Nejsou povoleny takové bannery, které výrazně narušují vzhled stránek rychlými změnami barev, blikáním apod.
   
 2. Nejsou povoleny takové bannery, které narušují strukturu či funkčnost stránek nebo jiným způsobem ovlivňují správné zobrazení stránek, kde se bannery zobrazují.
   
 3. Kampaně nesmí přesahovat své vymezené prostory. Popisky bannerů nesmí být na výšku delší než jeden řádek a na šířku nesmí přesahovat samotný banner. Text u textových reklam nesmí být na více řádků a nesmí roztahovat tabulku s textovou reklamou.
   

 4. Kampaně nesmí být v rozporu s mravními zásadami, nesmí zobrazovat nemravní tématiku a nesmí být v rozporu se zákony ČR či přímo i nepřímo nabádat k jejich porušení.
   
 5. Nesmí být provozovány reklamní kampaně na erotické servery či služby nebo na stránky s erotickou tématikou.
   
 6. Provozovatel systému iReklama si také vyhrazuje právo odstranit kampaně, které skončily více než před měsícem či déle než měsíc neměly žádné zobrazení.
   
 7. Bannery nesmí mít vzhled programu či jiným způsobem budit dojem, že nezobrazují reklamu, ale jsou přímou součástí stránek nebo programu na uživatelově počítači.
   
 8. Velikost grafických souborů s obrázkem banneru nesmí překročit hodnotu podle rozměru banneru:
  rozměr max. velikost
  468x60 - běžný banner 22 KB
  125x125 - čtverec 13 KB
  120x60 - tlačítko 6 KB
  88x31 - ikonka 3 KB

4. Servery a sekce

 1. HTML kód sekce smí být vložen pouze na server, k němuž náleží.
   
 2. Reklamní plochy ze systému iReklama mohou být vloženy pouze na české či slovenské stránky.
   
 3. U sekcí serverů je klient povinen uvádět správné informace o jejich rozměrech a umístění (nahoře, dole). Umístěním nahoře se rozumí, že reklamní plocha je viditelná v celé své velikosti po otevření stránky při maximalizovaném okně prohlížeče při rozlišení obrazovky 800x600, u ostatních musí být umístění označeno jako dole.
   
 4. V horní pozici mohou být umístěny max. 2 reklamní plochy, z toho max. 1 banner 468x60.
   
 5. Je zakázáno jakkoliv pozměňovat HTML kódy reklamních bannerů bez předchozího souhlasu správce služby.
   
 6. Klient je povinen u sekcí a serverů uvádět takové zařazení do kategorie, které skutečně odpovídá obsahu serveru či stránky, na níž se sekce nalézá.
   
 7. Sekce musí být na stránkách uživatele viditelné v celé své velikosti, ničím nezakryté, musí být vždy nedílnou součástí stránky a musí se vždy načítat celé (tedy nikoliv zdánlivé načtení banneru, který se v samotné stránce již nezobrazí).
   
 8. Sekce se nesmí samotné zobrazovat v novém okně či jiným způsobem se zobrazovat na popředí.
   
 9. Reklamní plochy se nesmí zobrazovat na stránkách s nelegálním obsahem, erotickou tématikou, WAREZ, MP3 a download tématikou či na stránkách, které odkazují na stránky s některou z uvedených tématik (zaměření). Stejně tak nesmí být reklamní plochy ze systému iReklama kombinovány s reklamami z jiných reklamních systému nebo s bannery, jež propagují některou z uvedených tématik.
   
 10. Je zakázáno, aby stránky, do nichž je reklama vložena, pomocí programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby úmyslně zvyšovaly počet zobrazení bannerů na svých či cizích serverech či jiným způsobem ovlivňoval jejich zobrazování ve prospěch provozovatele těchto sekcí. Reklama tedy nesmí být vložena ani na stránky typu chat.
   
 11. Na jedné stránce, na níž jsou umístěny reklamní plochy ze systému iReklama, je povoleno zobrazovat max. 4 reklamní plochy (z jakýchkoliv reklamních systémů, včetně iReklamy), do tohoto počtu se nezapočítávají další 3 ikonky (88x31), které nepochází ze systému iReklama. Všechny plochy ze systému iReklama mohou mít velikost max. 57 KB (viz. tabulka maximálních povolených velikostí bannerů, tedy např. 2*banner+čtverec=57KB)
   
 12. Je zakázáno umísťovat reklamní plochy na stránky, které slouží převážně k zobrazení reklam, nikoliv obsahu samotného obsahu stránky. Je tedy zakázáno např. vkládat reklamní plochy na vstupní stránky, které obsahují např. pouze tlačítko "Vstupte" apod. nebo automaticky bez zásahu návštěvníka přesměrovávají na další stránky.
   
 13. Je zakázáno umísťovat reklamní plochy na stránky s on-line hrami či do aplikací, které nejsou součástí sítě Internet (např. programy typu adware) a na místa (stránky, programy), která nejsou normálně přístupná z celého Internetu (např. Intranet).
   
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamy na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.
   
 15. Z jedné IP adresy se za 1 hodinu započítává pouze 30 zobrazení banneru na jednom serveru. V IP adresách jsou rozlišování i jednotliví uživatelé za proxy servery (nesplývají tedy v jednu IP adresu).
   
 16. Při nadměrném počtu přístupů z jedné IP adresy nebo z jedné sítě si provozovatel vyhrazuje právo zabavit kredity takto získané. Při opakovaných pokusech o zvyšování počtu zobrazení tímto způsobem platí možnost zabavení všech kreditů, popř. zrušení celého účtu.
   
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému sekce, které neměly déle než měsíc zobrazení.
   
 18. Systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování kreditů jsou okamžitě vyhodnoceny. V případě, že je provozovateli způsobena škoda (například nadměrným generováním kreditů či snahou o vygenerování nadměrného odkupu), tak je tato škoda zadokumentována prostřednictvím notářské kanceláře a následně předána právnímu oddělení k vymáhání. Škody, které přesáhnout hranici trestněprávní odpovědnosti, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se účtuje i náhrada času technika a operátora, který danou událost zpracovává.
   

5. Ustanovení provozovatele

 1. Provozovatel služby iReklama si vyhrazuje právo zveřejnit seznam serverů, na nichž jsou umístěny reklamní plochy ze systému iReklama.
   
 2. Provozovatel služby iReklama si vyhrazuje právo zveřejnit seznam klientů, kteří porušili podmínky služby iReklama.
   
 3. Provozovatel služby iReklama se zavazuje, že nikde nezveřejní ani nikomu neposkytne informace o svých klientech. (netýká se předchozího bodu)
   
 4. Provozovatel služby iReklama nezodpovídá za obsah reklamních bannerů klientů ani za případné škody způsobené jejich provozováním.
   
 5. Provozovatel služby iReklama nezodpovídá za případné škody, způsobené výpadkem serveru iReklamy, přetížením serveru iReklamy či chyby v reklamním systému, následkem čehož se nezobrazí některé plánované kampaně či se naruší načítání stránek klientů.
   
 6. Provozovatel může využít e-mailových adres klientů k zasílání informací o nových či pozměněných službách, které nabízí.

6. Odkup kreditů

 1. Odkup kreditů je proveden pouze při splnění všech podmínek při získávání kreditů pro odkup.
   
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí odkupu kreditů bez uvedení důvodu. Při porušení podmínek si provozovatel vyhrazuje právo zrušit odkup včetně zabavení kreditů k odkupu.
   
 3. Cena při odkupu kreditů je stanovena na 0,001 Kč / 1 kredit
   
iReklama.cz © P.E.S. consulting, s.r.o. 2004, kontakt: ireklama@ireklama.cz, provozuje: pes.cz