Informace o ukončení odkupů kreditů v reklamním systému iReklamamenu
úvod
vstup pro klienty
registrace klienta
pravidla
kdo podváděl?
ikonka ireklamy
informace, nápověda
novinky a změny
celkové statistiky
info pro zadavatele
přehled serverů
Nabízíme nový způsob výdělku: provizní systém z objednávek webhostingu
více informací

Zobrazit verzi pro tisk

Obsah

1. Základní informace
2. Klientská oblast
2.1 Registrace
2.2 Zapomenuté ID a heslo
2.3 Přihlášení
3. Servery a sekce
3.1 Vytváření serverů
3.2 Seznam serverů
3.3 Vytváření sekcí serverů
3.4 HTML kód sekcí
4. Kampaně
4.1 Vytvoření kampaně
4.2 Spuštění/zastavení kampaně
4.3 Druhy kampaní
4.3.1 Plánovaná kampaň
4.3.2 Vnější plánovaná kampaň
4.3.3 Vnitřní plánovaná kampaň
4.3.4 Výměnná kampaň
4.3.5 Stálá kampaň
4.4 Statistiky kampaní
5 Nákup a odkup kreditů

Pokud zde cokoliv chybí, co by vás zajímalo, kontaktujte nás na e-mailu ireklama@ireklama.cz a vaše dotazy rádi zodpovíme.

1. Základní informace

iReklama je reklamní systém, umožňující českým webům provozování reklamních kampaní na svých serverech, na serverech ostatních členů systému či obojí. Je určen široké veřejnosti a registrace a využívání služeb je zcela zdarma. Hlavní součástí je tzv. výměnný systém reklamy, tj. za zobrazení bannerů ostatních členů systému na vašich stránkách máte možnost naopak prezentovat své weby na stránkách ostatních.

2. Klientská oblast

Každý registrovaný uživatel systému iReklama se nazývá klient. Klient může v rámci jednotného ovládacího uživatelského systému ovládat libovolné množství svých serverů, sekcí serverů a kampaní. Celá klientská oblast je uzpůsobena pro jednoduchost a snadnou ovladatelnost. Klientem nemusí být jedna osoba, nýbrž např. celý jeden podnik, který může přes jeden klientský účet spravovat reklamy na všech svých serverech.

2.1 Registrace

Zaregistrovat se do reklamního systému iReklama může kdokoliv, protože služba je zcela zdarma. Registrace se provádí kliknutím na odkaz "Registrace" a vyplněním příslušného formuláře. Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s číslem vaší registrace a přístupovým heslem. Tím jste chráněni před zneužitím vaší e-mailové adresy cizí osbou, která by se jinak mohla pod vaší adresou zaregistrovat. Zaregistrováni jste okamžitě a ihned můžete začít využívat služeb.

Během registrace také musíte souhlasit s podmínkami uživání reklamního systému iReklama. Při porušení podmínek či uvedení nesprávných údajů v registraci můžete být ze systému vyřazeni a budou vám nevratně odstraněny všechny servery a kampaně.

Do systému je možno také registrovat servery, které na svých stránkách provozují stránky s tématikou sexu a erotiky, stejně tak se mohou zaregistrovat zadavatelé těchto kampaní. Pro obojí je vyhrazen zvláštní reklamní systém na adrese erotika.ireklama.cz. Do hlavního systému (www.ireklama.cz) je tato registrace přísně zakázána.

2.2 Zapomenuté ID a heslo

Pokud zapomenete vaše přístupové informace do klientské oblasti systému, klikněte v přihlašovacím formuláři na odkaz "Zapomněli jste heslo?". Dále ve formuláři zadejte buď vaše ID nebo e-mail, který je uveden v registraci (pokud jste zapomněli i ID). Pokud je zadané ID nebo e-mail nalezen, jsou na uvedený e-mail zaslány přihlašovací informace. Pokud jste zadali e-mail a pod tímto e-mailem je vedeno více klienstkých účtů, jsou zaslány přihlašovací informace ke všem těmto účtům.

2.3 Přihlášení

Přihlašování Provádí se buď formulářem na hlavní stránce služby iReklama či po kliknutí na odkaz Vstup pro klienty. Po přihlášení se zobrazí v levém sloupci pod standardním menu systému navíc odkazy pro ovládání klientské oblasti. Na klientské stránce se vám zobrazí základní informace o vaší klientské registraci a některé statistické informace vašeho účtu a celkové statistiky systému iReklama. Z klientské oblasti je uživatel automaticky odhlášen vždy po 10 minutách nečinnosti, pokud se uživatel neodhlásí sám.

Převod kreditů Pomocí tohoto formuláře můžete přesouvat kredity mezi zásobníkem kreditů a výměnnými kampaněmi. S dalšími kampaněmi nelze vyměňovat, neboť plánované kampaně mají přesně daný počet kreditů na každý den a sekci serveru či kategorii, stálá kampaň není kreditem nijak omezena.

3. Servery a sekce

Serverem se v reklamním systému iReklama se rozumí jeden web jako celek. Jeden server se poté dělí do libovolného počtu sekcí. Sekcemi se rozumí jeden reklamní prostor na serveru (webu).

Pro lepší pochopení rozdělení serveru na sekce si uvedeme konkrétní příklad. Rozdělit si svou osobní stránku můžeme rozdělit na tyto sekce:

1. horní banner 468x60
2. dolní banner 468x60
3. čtverec pod menu 125x125
4. ikonka pod menu 1 - 88x31
5. ikonka pod menu 2 - 88x31

Toto je pouze příklad, vy si můžete svůj server rozdělit dle vlastního uvážení. Sekce mají především funkci pro rozlišení různých typů prostorů (banner, čtverec, tlačítko či ikonka) a k rozlišení umístění (nahoře, dole - více viz. Kampaně). Každá sekce má svůj vlastní specifický HTML kód, který se vkládá na příslušné reklamní prostrory na vašich serverech a zajišťuje zobrazování reklamních kampaní.

3.1 Vytváření serverů

Nový server se zakládá kliknutím na odkaz "nový server" v seznamu serverů. Poté je nutno vyplnit tyto položky:

Název serveru Uvádí název serveru či webu, pod kterým bude server vystupovat v reklamním systému.

URL adresa URL adresa hlavní stránky serveru bez počátečníko http://

Popis Krátký a výstižný popis vašeho serveru - co lze na něm nalézt, jaké má zaměření, možnosti apod.

Webmaster Jméno správce serveru

E-mail Kontaktní e-mail na správce serveru

U každého serveru se zadává jméno a e-mail správce zvlášť z toho důvodu, že každý server v rámci jednoho klienta (kterým může být třeba i firma, nikoliv jen jedna osoba) může být přímo spravován někým jiným. Jméno i e-mail je nutno zadat pro případ řešení obtíží či dotazů.

3.2 Seznam serverů

Po kliknutí na odkaz "Seznam serverů" se zobrazí přehledný seznam serverů včetně všech sekcí. U každé sekce jsou zmíněny bližší informace (rozměr, umístění). Kliknutím na odkaz "detaily" můžete upravovat registrační informace serveru, zadané při jeho vytváření. Kliknutím na "odstranit" můžete server po potvrzení smazat, odstraněny budou i všechny jeho sekce.

3.3 Vytváření sekcí serverů

Nová sekce se vytváří kliknutím na odkaz "nová sekce" u příslušného serveru v seznamu serverů. U každé sekce je nutno uvést její rozměr výběrem jednoho ze standardních rozměrů a dále jeho umístění (nahoře, dole). Po vytvoření sekce kliknutím na odkaz "detaily této sekce" můžete zadané vlastnosti sekce měnit.

3.4 HTML kód sekcí

Chcete-li vložit HTML kód sekce na vaše stránky, můžete si ho nechat vygenerovat kliknutím na odkaz "HTML kód" u příslušné sekce serveru.

Vygenerovaný HTML kód neměňte.

4. Kampaně

Kampaně se administrují kliknutím na odkaz "Kampaně". Zde máte přehledně zobrazené všechny vaše kampaně. U nich jsou odkazy pro jejich ovládání, jejich ukázka a základní informace (termín kampaně, počet zobrazení a počet kliknutí na banner).

Mimo kampaní přímo ze systému iReklama můžete vkládat na své servery i kampaně, pocházející z Mr.Linxe či Billboardu apod. Založte si stálou vnitřní HTML kampaň a zašlete nám e-mailem kód jiného reklamního systému.

4.1 Vytvoření kampaně

Kampaně se vytváří pomocí průvodce po kliknutí na odkaz "nová kampaň" v seznamu kampaní či přímo v hlavním menu.

V první části průvodce si vyberte druh kampaně (viz. níže) a rozměr banneru. Zaškrtnutím pole "HTML banner" se nebude kampaň skládat z běžného obrázku, ale budete si moc přímo vložit HTML kód. Tzn. že vaše kampaň se může sestávat např. z formuláře. Pokud zvolíte vytvoření HTML banneru, není možno vložit HTML kód. Ten musíte nejprve zaslat e-mailem na adresu ireklama@ireklama.cz (včetně vašeho ID a názvu kampaně), kde musí být HTML kód nejprve schválen a poté bude do kampaně vložen. Proto v případě zájmu si připravujte kampaně (zvláště plánované) dopředu.

Pokud jste vybrali výměnnou nebo stálou kampaň, průvodce tím končí a vy si můžete ve vlastnostech kampaně zadat další parametry.

Pokud jste vybrali plánovanou kampaň, ať už vnější nebo vnitřní, zadejte v dalším kroku termín kampaně a vyberte ze seznamu jednu nebo více oblastí, kde se má zobrazovat.

Ve třetím kroku zadávání plánované kampaně se zobrazí seznam dnů a příslušné počty volných kreditů (nikoliv zobrazení!) na každý den. Pak ke každému dni si objednáte určitou výši kreditů. Po potvrzení bude v systému iReklamy na každý den zarezervováno zobrazení kampaně za zadané počty kreditů.

4.2 Spuštění/zastavení kampaně

Chcete-li spustit či zastavit kampaň, můžete tak učinit v seznamu kampaní u příslušné kampaně kliknutím na odkaz.

POZOR! Nově vytvořená kampaň je zastavena, pro její rozběhnutí ji musíte spustit.

4.3 Druhy kampaní

4.3.1 Plánovaná kampaň

Při vytváření plánované kampaně se podle odhadů zobrazení na v jednotlivých kategoriích serverů či v sekcích nabídne dostupný volný počet kreditů pro tuto kampaň. Založením kampaně se vybrané kredity rovnoměrně rozloží po celou dobu jejího trvání ve všech kategoriích serverů či sekcích.

Po založení plánované kampaně nelze změnit počty kreditů, termín ani jejich cíl (kategorie či sekce). Jediným řešením je její zrušení a znovuvytvoření.

Plánované kampaně se dělí na dva druhy: vnější a vnitřní

4.3.2 Vnější plánovaná kampaň

Tato kampaň se plánuje na cizí servery a je nutno pro ni mít v zásobníku potřebný počet kreditů. Kredity lze získat buď jejich zakoupením nebo získáním přes výměnnou reklamu. Při zakládání vnější plánované kampaně se vybírají kategorie serverů, kde se budou zobrazovat, nelze vybírat konkrétní servery ani sekce serverů.

Pokud se nestačí vypotřebovat všechny objednané kredity na příslušný den, je jejich zbytek převeden do zásobníku kreditů.

4.3.3 Vnitřní plánovaná kampaň

Tato kampaň je plánována na vlastní servery, není potřeba mít kredity. Při zakládání tohoto typu kampaně lze vybrat konkrétní sekce svých serverů, kde se bude zobrazovat.

4.3.4 Výměnná kampaň

Tento druh kampaně se zobrazuje na cizích serverech. Kredity k ní se získávají za zobrazování cizí kampaně na vašich serverech či jejich převedením ze zásobníku kreditů. Kampaň se zobrazí v případě, že není zrovna v pořadí žádná plánovaná kampaň a kredit je nenulový.

Pokud máte vytvořeny výměnné kampaně a všechny jsou spuštěny, převádí se kredity za zobrazení reklamy na vašich serverech na tyto kampaně (zobrazovací poměr je 2:3). Pokud máte výměnných kampaní více, přidá se kredit té, která ho má nejméně.

Pokud nemáte vytvořeny žádné výměnné kampaně či jsou všechny zastaveny, převádí se kredit za zobrazení reklamy na vašich serverech do zásobníku kreditů. Tímto způsobem můžete kredit střádat a později ho můžete využít k vnější plánované kampani či převést na existující výměnnou kampaň.

Mají-li kampaně kredit, zobrazují se střídavě. Kampaň, která nemá kredit, se samozřejmě nezobrazí.

4.3.5 Stálá kampaň

Tento druh kampaně se zobrazuje na vlastních serverech bez omezení v případě, že není na pořadí žádná plánovaná ani výměnná kampaň, tj. pokud není zrovna nic jiného k zobrazení.

Máte-li více stálých kampaní, střídají se.

4.4 Statistiky kampaní

Ke každé kampani v systému iReklama se vedou statistiky. Základní statistiky zaznamenávají počet zobrazení a kliknutí v jednotlivých dnech.

Pokud chcete mít podrobnější statistiky, stačí v nastavení kampaně zašktnout příslušné políčko. Poté ve statistikách kampaně uvidíte navíc počet unikátních IP adres a počet serverů, na nichž se zobrazovalo. Po kliknutí na odkaz "více" se zobrazí příslušný seznam IP adres či serverů včetně počtů zobrazení a kliknutí. Seznamy jsou seřazeny podle počtu zobrazení.

5 Nákup a odkup kreditů

V systému iReklama lze také samozřejmě nakupovat kredity pro účely vašich reklamních kampaní nebo našetřené kredity prodávat (tzv. odkup) a tím můžete vydělávat za zobrazování reklamy na vašich stránkách.

Pro obě tyto transakce se využívají formuláře (viz. odkazy v menu), kde vyplníte příslušné informace o vaší osobě a podrobnosti transakce. Obratem vám bude zaslán e-mail s dalšími podrobnostmi.
iReklama.cz © P.E.S. consulting, s.r.o. 2004, kontakt: ireklama@ireklama.cz, provozuje: pes.cz